נושאי תפקידים

שם 

תפקיד 

אילנה כהן

יו"ר הסתדרות האחיות

אורי פליישמן

מנכ"ל ויועץ משפטי הסתדרות האחיות

שאול סקיף

יו"ר חטיבת בתי החולים

רינה טיורי

מ"מ יו"ר חטיבת בריאות הציבור

נעמי כספי

יו"ר חטיבת הקהילה

תמר וכטר

יו"ר חטיבת החינוך

 

את כל הפניות לנושאי התפקידים יש להפנות לרחל ורשבסקי, מזכירת הסתדרות האחיות.

טלפון: 03-6921379

מייל: rachelv@histadrut.org.il

פקס: 03-6921128