דע את זכויותיך-תקציר זכויות האחיות

שמחים לפרסם באתרינו  אוגדן זכויות האחיות בישראל "דע את זכויותיך",  המנסה לפשט את התמצאות האחות במבנה שכרה. למען הנוחות יצרנו שלושה אוגדנים שונים – לקהילה, לבריאות הציבור ולבתי החולים – נתחיל ב"דע את זכויתך" של בתי החולים