ועד אחיות קהילה – מחוז דרום

ועד אחיות קהילה – מחוז דרום

יו"ר הועד:
ורד הלל
טלפון:
08-6292962
פקס:
08-6292974
רח' דגנית 9 עומר

ועד עובדים כולל כל הסקטורים במחוז -5 נציגות של סקטור האחיות . יור ועד פנינה פחימה סגנית וממלאת מקום ורד הלל-מסקטור האחיות .

צור קשר עם ועד בית החולים