ועד אחיות הקהילה – מחוז שרון-שומרון

ועד אחיות הקהילה – מחוז שרון-שומרון

יו"ר הועד:
אביבית חרמון
טלפון:
09-7477400
פקס:
09-7427467
מרפאת למפרט מעפילים 5 כפר סבא, שירותי בריאות כללית

יו"ר ועד אביבית חרמון, סגנית יו"ר ועד סיעוד- סופי גוטליב, סגנית יו"ר ועד מנהל- בלה רכלבסקי

צור קשר עם ועד בית החולים