פניות בנוגע לקורסים בגמול השתלמות לאחיות

1. כל הטיפול בגמול השתלמות לאחיות נעשה במחלקה לגמול השתלמות במשרד הבריאות.
2. כדי לעבור לאתר משרד הבריאות בנוגע לגמול השתלמות לאחיות לחץ כאן.
3. כדי ליצור קשר עם המחלקה לגמול השתלמות במשרד הבריאות, נא פנה אליהם בטלפון 5400*.