פנסיה

במקומות העבודה בהן מועסקות אחיות, קיימים הסדרים שונים ביחס לזכויותיהן הפנסיוניות, וזאת ניתן לחלוקה באמצעות שלושה הסדרים עיקריים:

  1. פנסיה תקציביתכאשר תשלום הגמלה באירוע מתבצע ע"י המעסיק ומוסדר באמצעות חוק שירות המדינה גמלאות או כפי המקובל במקומות העבודה לדוגמא ביה"ח שערי צדק.
  2. פנסיה ותיקה בהסדרכאשר תשלום הגימלה באירוע מתבצע על ידי קרן הגמלאות אשר כפופה לתקנון האחיד – בדרך כלל המדינה בעובדים. מתקיים כדוגמא אצל עובדים בשירותי בריאות כללית, הדסה וכד'.
  3. פנסיה במסגרת חדשהכאשר תשולם הגימלה באירוע מתבצע גם הוא על ידי הקרן, כאשר התשלום הוא פונקציה של הכספים שנצברו בקרן לדוגמא קרן מבטחים החדשה, מיטבית וכו'.