לשכת האתיקה

 

אחיות ואחים יקרים,

לשכת האתיקה של הסתדרות האחיות ומיסוד פעילותה  בעשור החולף היוו נדבך הכרחי בתהליך הגדרתו העצמית של מקצוע האחות, וגיבושו כעיסוק עצמאי וייחודי במערך הרפואה. ההחלטה של האחיות – במסגרת הסתדרות האחיות- להגדיר, להעריך ולקבוע בעצמן את המידות הנכונות והראויות לפעילותה המקצועית של האחות, מצביעה על חוסנו ועוצמתו של מקצוע האחות, כמו גם של אלו העוסקות בו.

משך עשור שנים, אנו עומדות בגאון באתגר שהצבנו לעצמנו, ומקיימות פעילות עקבית ומעמיקה במגוון רחב של שאלות נוקבות וסבוכות, העוסקות בליבת העיסוק היומיומי של האחיות. וזאת, מבלי להירתע מעוצמתן ומורכבותן של שאלות אלו, ועל אף הצורך המתמיד להתמודד בכל תחומי הידע ומישורי החיים הקיימים- פילוסופיה, משפט, פסיכולוגיה, חינוך, סוציולוגיה, סיעוד, רפואה ועוד.

היכולת שלנו להישיר מבט, לדון ולהכריע בנושאים מורכבים לעומק ובשיטתיות, כקבוצה מגובשת, מצביעה על התבגרותו של מקצוע האחות, והפיכתו למקצוע ייחודי ועצמאי, אשר קובע בעצמו את גורלו ויעדיו.

קיים קשר הדוק בין המאבק המשותף לגיבוש זכויותינו בעבודה לבין ההגדרה המשותפת של גבולות המקצוע [של הנכון והלא נכון]- בסופו של דבר, הגדרת הזכויות וגבולות המקצוע מתקבצים לנקודה בה התגברנו על משקעי העבר, התבגרנו והחלטנו כקבוצה להפעיל שיקול דעת  באורח עצמאי, להוביל את עצמנו, ולקחת את גורלנו בידנו, שכן רק אנו העוסקות במקצוע האחות יודעות להגדיר את מה שטוב ונכון לנו.

מקץ העשור הראשון של פעילות הלשכה, ובהתאם לבקשתה, סיימה ד"ר נורית וגנר את תפקידה כיו"ר לשכת האתיקה, במנהיגות ראויה לציון ובהתמדה ראויה לכל שבח. פועלה של ד"ר נורית וגנר בלשכה אינו מובן מאליו. הצלחתה היא פרי המרקם והשילוב הנדיר של נטיעת חזון לשכת האתיקה בלבותינו, יחד עם הפרחתו של חזון תקדימי ומרוכז זה אל לשכה פועמת ושוקקת חיים, העומדת בשורה הראשונה של לשכות האתיקה בארץ. על כך, נתונים לה מלוא חופן תודתנו והערכתנו.

נאחל לכולנו, המשך עשייה מבורכת של לשכת האתיקה, המהווה מרכיב חשוב במכלול הפעולות  שעלינו להתמיד בהן להעצמה ולחיזוק של מקצוע האחות.

יישר כוח,

אילנה כהן

יו"ר הסתדרות האחיות