חטיבת בתי החולים

עדכונים אחרונים מבתי החולים
הסכם להארכת משמרות מיוחדות 2015
23/06/2015

ביום 16.3.2015 נחתם הסכם שמאריך את ההסכם להקצאת משמרות מיוחדות לאחיות עד ליום 31.3.2016.

מצ"ב קישור להסכם ונספחיו.

הסכם המשמרות המיוחדות לשנת 2015