גמול השתלמות

גמול השתלמות לאחיות

  1. גמול השתלמות יחושב כאחוז מהשכר המשולב.
  2. עבור כל 112 שעות לימוד, מוכרות ישולם לאחות גמול השתלמות בשיעור של 1.2% מהשכר המשולב, וזאת עד לתקרה של 9 יחידות סך הכל 10.8%.
  3. ניתן לצבור גם קורסים שהם פחות מ- 112 שעות, ובלבד שהם מעל 25 שעות.