מי אנחנו

הסתדרות האחים והאחיות בישראל, (להלן – הסתדרות האחיות), היא האיגוד המקצועי המאגד את כל האחים והאחיות המועסקים בתחום מקצועם בבתי החולים, בקהילה, בבריאות הציבור ובחינוך.

כאיגוד מקצועי – פועלת הסתדרות האחיות להגנת זכויותיהם המקצועיות והסוציאליות של חבריה, לשיפור שכרם ותנאי עבודתם ולקידום האינטרסים המקצועיים והפרופסיונליים שלהם. כמו כן, שוקדת הסתדרות האחיות על שיפור תדמיתו ויוקרתו של מקצוע האחות, ועל שמירת הרמה המוסרית והאתית שלו. כל זאת היא מבצעת באמצעות חתימת הסכמי עבודה קיבוציים כלליים ומיוחדים, ארגון ימי עיון והשתלמויות מקצועיות, קיום וניהול של קרן השתלמות וכיו"ב.

המבנה הארגוני של הסתדרות האחיות כולל מזכירות ארצית, מזכירות פעילה ועוד ארבע חטיבות מקצועיות כדלקמן:

  • ·         חטיבת אחיות בתי-החולים
  • ·         חטיבת מרפאות הקהילה
  • ·         חטיבת בריאות הציבור
  • ·         חטיבת החינוך

הסתדרות האחיות מוציאה כתב עת מקצועי בשם "האחות בישראל" המעדכן את קוראיו בנושאים שונים בתחומי הסיעוד.

להסתדרות האחיות יש קרן השתלמות, שהוקמה בשנת 1978, הרשומה כחברה ציבורית בע"מ.

הסתדרות האחיות חותרת ליצירת האיזון בין מטרותיה ותפקידיה השונים: טובת הפרט מתוך אחדות הקבוצה, קידום הזכויות הכלכליות לצד שמירה על איכות המקצוע ומעמד האחות, מיצוב זכות האחות בקדמת הבמה אך לא על חשבון מקומו המרכזי של המטופל, קידום ענייני האחיות לצד סולידאריות עם צרכי כלל העובדים.