דבר היו"ר

אחים ואחיות יקרים,

ברוכים הבאים לאתר הסתדרות האחיות.

הסתדרות האחיות פועלת משך שנים, לילות כימים, על מנת לקדם את זכויותיהם של האחיות והאחים בישראל, בכל מישורי העשייה של מקצוע האחות בישראל, החל מתנאי השכר, דרך תנאי העבודה, עובר לזכויות הסוציאליות, וכן בכל המתייחס לקידום מקצועי, מיצוב המקצוע, הבטחת עתיד המקצוע ועוד.

הדאגה לזכויות האחיות שהן בראש סדר העדיפויות שלנו, תורמת לא רק לסקטור האחיות, כי אם גם לכלל המטופלים אשר נהנים משירותי רפואה משופרים ומצילי חיים בזכות עמידתנו האיתנה על זכויות האחיות והמטופלים כאחד.

קיים קשר ישיר בין שיפור תנאי עבודתם של האחיות והגדלת מספרם במוסדות הבריאות לבין בריאות העם ואיכות החיים של אזרחי המדינה, מטרה עליה אנו שוקדים בפעילותנו היום יומית.

בעשייה השוטפת שלנו, אנו שואפים ופועלים לאחד את כל הגורמים העוסקים באחיות, ללא יוצא מן הכלל, על מנת לעשות יד אחת לבחינה מתמדת של הדרכים ולפעול תמיד לקידום ומיצוב מקצוע האחיות ומעמדו כנדרש וכראוי. כל זאת לצד בניית מסד תמריצים להצטרפות למקצוע האחות ולמניעת זילותו ונטישתו.

בצד ההכרח לשילוב כוחות חדשים ואיכותיים לשורות האחיות, ולטעמי גם כחלק ממנו, יש לוודא ולדאוג, כי סביבת עבודתן של האחיות תהא בטוחה מכל אלימות פיזית, התעמרות נפשית והתנכלות מילולית. אנו רואים חובה לעצמנו, לעמוד על זכותן האלמנטארית של האחיות העובדות במערכת הבריאות הציבורית והפרטית גם יחד במסגרות הטיפול השונות לקיים סביבת עבודה בטוחה מפני פגיעה אפשרית מצד מטופלים וקרוביהם.

כמו כן, אנו גם מודעים לבעיית העומסים הכבדים המוטלים על האחיות במקומות עבודתן ולכן נפעל באופן תמידי להגדלת כוח האדם של האחיות, הגדלת המיטות בבתי החולים ופתיחת מחלקות חדשות כדי שהאחיות יוכלו לטפל כראוי באזרחי מדינת ישראל.

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה וקריאה מהנה.

שלכם

אילנה כהן

יו"ר הסתדרות האחיות