עיתונות

קישורים לאתרים מקצועיים של ה-ICN

 

האתר של ארגוני מקצועות הבריאות WHPA :

www.fdiworldental.com

הצהרת ה-ICN בנושא גישה אוניברסאלית לרפואה נגישה:

www.accessourmedicine.com

הצהרות עמדות ICN בנושאים שונים:

www.icn.ch

כל המידע מטעם WHO בנושא האבולה:

www.who.int