מי אנחנו

לשכת האתיקה הינה גוף מקצועי במסגרת האיגוד המקצועי של הסתדרות האחיות, שתפקידו קידום והבטחת התנהגות אתית-מוסרית בסיעוד על פי קודים התנהגותיים מקצועיים מוסכמים.

לשכת האתיקה הוקמה באוקטובר 2002 ע"י ד"ר נורית וגנר שכיהנה כיו"ר הלשכה במהלך עשור. בלשכה חברים 35 אחים ואחיות (הוספת היפר קישור לרשימת חברי הלשכה) בכירים בעלי זיקה לתחום האתיקה המייצגים את מירב תחומי הסיעוד באשפוז, בקהילה, בבריאות הציבור, בחינוך ומחקר וכן נציגים של עמותות מקצועיות ומינהל הסיעוד.

לשכת האתיקה בשיתוף עם הגופים המקצועיים, פועלת להטמעת הקוד האתי וליצירת תקנים אחידים להתנהגות מקצועית נאותה.

יו"ר הלשכה לאתיקה היא ד"ר רות קפלן – לשעבר מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא.

קישור לתקנון הלשכה