צור קשר

שם

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

רחל ורשבסקי

מזכירת הסתדרות האחיות

03-6921379

rachelv@histadrut.org.il

אסתר סיני

יועצת לזכויות האחיות

03-6921314

esters@histadrut.org.il

מיכאל אלבין

מנהל לשכה

03-6921615

michaelal@histadrut.org.il

שאול סקיף

יו"ר חטיבת בתי החולים

054-3474780

shaulskif@gmail.com

מוריה אשכנזי

יו"ר חטיבת בריאות הציבור

050-5597435

moriahesh11@gmail.com

נעמי כספי

יו"ר חטיבת הקהילה

050-2261349

naomika@clalit.co.il

תמר וכטר

יו"ר חטיבת החינוך

050-6246945

tamar@hy.health.gov.il