היסטוריה של הסתדרות האחיות

הסתדרות האחיות היהודיות בישראל נוסדה בשנת 1947, במסגרת הסתדרות העובדים הכללית.

בשנת 1948 החלה הסתדרות האחיות להוציא את הבטאון המקצועי - "האחות בישראל".

להסתדרות האחיות תקנון משלה, מיום 29.08.1976, (להלן-התקנון).המוסדות הארציים של הסתדרות האחיות על פי התקנון שלה, הם:

  • ·         הועידה הארצית-נבחרת והחייבת להתכנס אחת לארבע שנים
  • ·         המרכז-נבחר והחייב להתכנס אחת לשלושה חודשים
  • ·         המזכירות הארצית-נבחרת ומתכנסת לפחות, אחת לחודש
  • ·         המזכירות הפעילה- נבחרת ומתכנסת לפחות אחת לחודש
  • ·         מזכירה ארצית/יו"ר-נבחרת אחת לארבע שנים
  • ·         הוועדות הקבועות- נבחרות בידי המזכירות הארצית

 

 בשנת 1978 הוקמה קרן ההשתלמות לאחים ולאחיות.

בשנת 1995 הוקמה "קו הבריאות", קופת גמל לתגמולים ופיצויים לציבור האחים והאחיות.