האחות בישראל – ביטאון 184

אתור חולים בסיכון לתת תזונה – הוא 8 Must
Screening inpatients for malnutrition is MUST
אירינה פפיר; חיה גרצנזון; טל רוזנברג; יפה זליג; מאשה בוז'קו; סמי ביאדסי;
מירה שילוח; דר'. עירית חרמש; דר'. חנה אדמי.
Irina Papier, Haya Gertsenzon,Tal Rosenberg, Yaffa Zelig, Masha Bozhko, Sami
Biadsi, Mira Shiloah, Irit Chermesh, Hanna Admi`
"קשר סיבתי" או "סיבתיות עמומה" ברשלנות רפואית 18
Causation and "Dull Causation" in Medical Malpractice
עו"ד אמשלי אתרי | Amsheli Atheri
דגים טובים על תנאי – הדבקה ב- Vibrio vulnificus בארץ ובעולם 22
Vibrio vulnificus infection in the World and in Israel.
סרגיי אלטונין, רויטל טרוגן, הגר ברוך, מרגריטה סבג
Sergey Altunin, Revital Trogan, Margarita Sabag, Yuri Guriel
אימנותרפיה תאית: תקווה חדשה לחולי מלנומה גרורתית 26
Cell Immunotherapy: new hope for metastatic melanoma patients
סיגל תורתי, נגה עטר, לורה מרודי-בר וחליל אכתילאת
Sigal torati, Lora Marudi- bar, Noga Atar, Khalil Iktilat
עמדת לשכת האתיקה של האחיות והאחים בישראל: 28
זיהוי הכאב והסבל של החולה הדמנטי
חוויית ההנקה בקרב נפגעות התעללות מינית 30
Breastfeeding among Sexual Abuse Survivors
מינדי לוי | Mindy Levy
השוואה בין מטופלים העוברים צנתור בגישה רדיאלית לבין מטופלים 36
העוברים צנתור בגישה פמורלית – היבטים סיעודיים
Comparison between radial and femoral approaches in patients
undergoing cardiac catheterization – Nursing aspects
רינת מלכה, ענת גלס ודורית דורי | Rinat Malka, Anat Glass, Dorit Dori
השפעת סגנון ההתקשרות של אחיות ומטפלים עיקריים 40
על יחסי הגומלין ביניהם משפחתם החולה
Contribution of attachment theory to improve nurses' relationships
with the primary caregivers of an ill jnufamily member
שולמית כהנא | Shulamit Kahana
חמודה איש שלום – מר חיים – לזכרה 44
יהודית שטיינר פרויד
מחלה כרונית-אי ללא ודאות 45
Children's chronic illness
שרה דז'בסרוב | Sara Dajavsarov
מדורים קבועים
דבר היו"ר אילנה כהן 4
משולחן העורכת חנה שצמן 6
כנסים בארץ ובעולם 50