תיקון הצעת חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996, קובע את סמכויותיה של ועדת האתיקה הפועלת במוסדות רפואיים ואחראית על קבלת הכרעות שונות הקשורות בתחומים של מסירת מידע לחולה או לאחר, בהחלטה על טיפול ללא הסכמת מטופל בנסיבות מסוימות ובבדיקתן של השגות מטופלים על ועדות בקרה ואיכות במוסדות רפואיים.

בועדת האתיקה יש נציגים לכל מיני בעלי עניין אבל לא לאחיות אשר מהוות את הקבוצה הגדולה ביותר בצוותים הרפואיים וחסרונם בולט לעין לאור נקודת המבט היחודית שיש להם להציע לגבי זכויות החולה ויכולתם לתרום להבנה רבה הרבה יותר של זכויותיו.

לאור האמור, מוצע לתקן את החוק הקיים כך שהרכב הוועדה יכלול גם אחות, ובכך יצליח להביא לידי ביטוי נקודת מבט נוספת וחשובה זו, שתקרין על דיוני הוועדה ומסקנותיה.