תאונה בחניון המעסיק הוכרה כתאונת עבודה

ביה”ד האזורי לעבודה קיבל את תביעתה של עובדת לתשלום דמי פגיעה בגין תאונה שאירעה לה בחניון המעביד בדרכה מעבודתה לרכבה בכוונה לצאת לקופת חולים ולא לביתה.

העובדת סיימה את העבודה ורצתה לגשת לקופת חולים ובדרכה לשם מעדה בחניון ונפגעה.המוסד לביטוח הלאומי דחה את תביעתה לפגיעה בעבודה מהנימוק שהתאונה אירעה תוך כדי הליכתה מהעבודה לרכבה על מנת לצאת לקופת חולים ולא לביתה.

  • המבוטחת פנתה לבית הדין וטענה שהכוונה לגשת לקופת חולים טרם התממשה. כמו כן, התאונה אירעה במשטח החניון השייך למקום עבודתה ומדובר בקטע מהמסלול הקבוע שהיא עוברת בו מדי יום בעת יציאתה ממקום העבודה למעונה וכן בחזרה ממנו.

 

  • ביה"ד פסק שמאחר שהתאונה קרתה בבירור בשטח המעביד, אזי על התביעה להתקבל מאחר שהמעידה נגרמה עקב העבודה מכח החזקה הקבועה בסעיף 83 לחוק.