הסכם משמרות תגבור בבריאות הציבור

אחיות שביצעו שעות תגבור שלא בזמן המדוייק של המשמרת, לא קיבלו תגמול בגין משמרת תגבור. על מנת לתקן זאת, הוסכם כי אחיות בריאות הציבור תהיינה זכאיות לתשלום בגין שעות תגבור, גם אם איחרו לעבודתן, אך לא יותר מ-20 דקות באותו יום. כמו כן, הוסכם כי גם אחיות בריאות הציבור  שבמשרה חלקית תהיינה רשאיות לבצע משמרות תגבור, גם בחצי השנה הראשונה להעסקתם.

הסכם משמרות תגבור בבריאות הציבור

הסכם משמרות תגבור בבריאות הציבור-הבהרה