הסכם משמרות מיוחדות יוארך בשנה נוספת – אלפי משמרות מיוחדות בשכר מוגדל לאחיות

הסתדרות האחיות, משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית סיכמו על הארכת תקופת ההסכם למשמרות מיוחדות בשנה נוספת, עד ל-31.03.2013.

לאור ההצלחה של הסכם המשמרות המיוחדות בשנתיים החולפות, הוסכם על הארכת ההסכם בשנה נוספת, כאמצעי להתמודדות עם העומסים במחלקות מסוימות, תוך מתן תמריץ כלכלי לאחיות לעבוד מעבר למסגרת שעות עבודתן.

יוזכר, כי תעריף השעה במשמרת בוקר [הנמשכת 8 שעות] עומד על 110 ש"ח, תעריף השעה במשמרת בוקר [הנמשכת 6] עומד על 130 ש"ח.

מידע ביחס לכללים של המשמרת המיוחדת, כמו גם המחלקות במצוקהבהן מופעלות משמרות מיוחדות וההקצאה לכל אחת מהן, ניתן לקבל אצל וועד האחיות או בהנהלת הסיעוד בבית החולים.

בין היתר המבצע משמרת מיוחדת, ידאג לוודא להשלים מלוא שעות המשמרת עד תומה ולוודא שבאותו השבוע ביצע את משמרתו.